Canlıların Sınıflandırılmasını, mantarlar alemini, insan yaşamındaki yerini, zehirli ve yenebilen mantarların tanıtılmasını ve mantarlara ilişkin bilgiler

Son olarak bir kez daha vurgulayalım:
27/09/2018
Harun
Paylaş

Ülkemizde hemen hemen toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi, mantar konusunda da bir yanda yaşamın doğal gerçekliği içinde sıradan insanların yaşam süreçleri, diğer yanda ise bu gerçeklikten kopuk ama üstten bakan davranışları ile okumuşların bilgiç tavırları söz konusu.

Mantarlar ormanlarda ve çayırlarda var ve kırsal kesim insanları bunları topluyor ve yiyor. Okumuşlarımız(!) ise sadece mantarın korkusunu biliyor ve bunu ellerinden geldiğince o insanlara da aşılamaya çalışıyor. Kuşkusuz bunu, onları adam edip mantardan ölmelerini engellemek için yapıyor.

Biz de biliyoruz, halkımız pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da derinlemesine bilgiden yoksundur. Ama o güçlü yaşama içgüdüsü ile kendini koruyabilmektedir. Sadece bildiği mantarları toplar ve yer, gerisini ise tekmeler ve geçer. Yüzyılların birikimi ile yapmaktadır bunu.

Şimdi biz burada bir adım atmak istiyoruz. Mantarı sağlık düşmanı bir nesne olarak değil, belli bir ölçüde tehlikeleri de olan, bir doğa olgusu olarak ele almak, özellikle kentli insanlarımızın mantarla tanışmasını, onların mantar toplamayı bir hobi olarak benimsemesini sağlamak istiyoruz.

Günümüz insanında hobi hemen hemen yok derecesine gelmiş, eğlence ise sadece para harcayabilme zevki haline indirgenmiştir. Bu olgu elbetteki ülkemizde bizim yarattığımız bir şey değidir, içinde yer aldığımız parasal sosyoloji dünyasının en doğal bir sonucudur. İşte biz buna karşı çıkıyoruz ve bu karşı çıkışı da mantar konusu çerçevesinde, elimizden geldiğince, ortaya koymaya çalışıyoruz.

Dünyamızın global olarak yokediliş sürecine karşı verilen global mücadelede, karınca kararınca bir katkımız olsun, yani çorbada bizim de biraz tuzumuz bulunsun istedik.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid